City Art Hotel

Servicii hoteliere

Servicii hoteliere

  • Casete pentru pastrarea obiectelor de valoare
  • Chemare taxi
  • Internet fara fir gratuit
  • Ajutor pentru inchiriere de masina
  • Оrganizarea transferelor de la / pana la aeroporturilor din Bucuresti, Sofia, Varna sau Burgas.
  • Calcatorie si curatotorie chimica